29. 7. 2020 IPEEK stakeholderom v Systémových projektoch Balíka obnovy

Od admin_rudo

V rámci výzvy Systémové projekty Balíka obnovy ktorá patrí do projektu EU The Recovery and Resilience Facility bude IPEEK pripomienkovať, kam budú finančné prostriedky nasmerované v rámci vybraných regiónov. Taktiež bude navrhovať oblasti, v ktorých môžu priniesť najväčší úžitok, a budú dopĺňať a znásobovať nevyhnutné úsilie, ktoré sa vynakladá v členských štátoch v rámci troch pilierov, ako…