27. 8. 2020 DabuP-2-Gas – 1. meeting stakeholderov

Od admin_rudo

IPEEK sa zúčastnil prvého meetingu stakeholderov projektu DanuP-2-Gas, ktorý sa konal dňa 27.8.2020 v priestoroch Národnej recyklačnej agentúry NARA-SK. Na meetingu vystúpil podpredseda IPEEK Ivan Kubek a navrhol pre regióny Nitra, Nové Zámky, Komárno a Veľký Krtíš upriamiť pozornosť na využitie a likvidáciu už existujúcich skládok.