20. – 21. september 2022 Vzdelávací Workshop Bratislava

Od admin_rudo

Centrum vzdelávania, poradenstva a inovácií, Bratislava, Záhradnícka 72 Jeden zo záverečných workshopov partnerskej organizácie NEK nám vysvetlil záverečné expertízne činnosti s zreteľom na ciele projektu, boli nám poskytnuté informácie o záverečných činnostiach pre realizovaní aktivít, spôsoby vyhodnotenia a práce s údajmi ako i pretavenie poznatkov do aplikácie pri riešení problémov aplikovaného výskumu v projektových činnostiach.

20. 9. 2022 Stretnutie Jesenské na Gemeri – Malohonte

Od admin_rudo

Stretnietie sa nieslo v duchu návrhov riešení pre potreby Ipeľského a Hontianskeho regiónu v súlade presadzovaním novej družstevnej a klastrovej politiky, prítomní boli zástupcovia miestnych obcí a klastrových organizácií IPEEK a REPRIK. Náš zástupca predostrel možnosti regiónu v nasledujúcom programovom období a navrhol pomoc pri vypracovávaní Programov sociálneho a hospodárskeho rozvoja potrebných pre čerpanie pomoci…

5. 9. 2022 Spolupráca s poľskými partnermi PAPREC

Od admin_rudo

Klastrová organizácia sa dohodla na ďalšej spolupráci si poľskou pobočkou francúzskej firmy PAPREC ohľadne výmeny informácií o ekologických a zelených riešeniach pri výstavbe a projektovaní zelených sídlisk, spracovaní komunálných odpadov a ich okamžitom energetickom zhodnotení. Firma s viac ako 40 – ročnou tradíciou presadzuje vo svojich projektoch zelené riešenia, ktoré kopírujú najnovšie trendy zelenej urbanizácie…