Klastrová organizácia sa dohodla na ďalšej spolupráci si poľskou pobočkou francúzskej firmy PAPREC ohľadne výmeny informácií o ekologických a zelených riešeniach pri výstavbe a projektovaní zelených sídlisk, spracovaní komunálných odpadov a ich okamžitom energetickom zhodnotení. Firma s viac ako 40 – ročnou tradíciou presadzuje vo svojich projektoch zelené riešenia, ktoré kopírujú najnovšie trendy zelenej urbanizácie nových mestských aglomerácií ako i reformovanie už existujúcich zástavb na smartcities aglomerácie. Zástupca poľskej pobočky prijal naše pozvanie na nami spoluorganizovanú konferenciu Energofutura, ktorá sa uskutoční v budúcom roku.