21. – 22. 2. 2023 Workshop

Od admin_rudo

Oboznámenie sa s plnením výskumnej úlohy v ramci projektu: „Rast ľudských a inovačných kapacít IPEEK 2021″. S blížiacim sa koncom projektu „Rast ľudských a inovačných kapacít IPEEK 2021“ boli odprezentované výsledky výskumnej úlohy Aplikovaný výskum…

16.2.2023 1. medzinárodná klastrová konferencia v Košiciach

Od admin_rudo

29.3.2023 sa podpredseda IPEEK-u Ivan Kubek zúčastnil 1.medzinárodnej klastrovej konferencie v Košiciach. V rámci spoločného Memoranda o spolupráci Energetickej platformy určený zástupca Ing.Tomáš Novotny DBA, MBA odprezentoval činnosti a úspechy klastrových organizácií NEK, IPEEK, REPRIK, TEEK,…

19. 1. 2023 Medzinárodný workshop NIZE

Od admin_rudo

Vedenie klastra prijalo pozvanie od svojho člena NIZE Acupower Solutions a navštívilo za účelom informovania sa o nových technológiách ukladania elektrickej energie v smart systémoch a zariadeniach. Manažmentu boli predstavené viaceré zaujímavé novinky, vylepšenia a inovácie záložných…

25. 1. 2023 Memorandum o spolupráci

Od admin_rudo

Dňa 25.1.2023 IPEEK podpísal Memorandum o spolupráci pod názvom  USTANOVENIE NÁRODNEJ PLATFORMY ENERGETICKÝCH A ENVIRONMENTÁLNYCH KLASTROV A ZDRUŽENÍ SLOVENSKA NPEECA   MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI KLASTROV

10. – 11. 1. 2023 Stretnutie klastrov

Od admin_rudo

10 – 11.1.2023 sa stretli zástupcovia klastrov na pravidelnom stretnutí v Banskobystrickom kraji s cieľom prípravy konferencie v Zvolene a vyhodnotenia plánu činnosti za rok 2022. Témou bolo aj doplnenie Memoranda o spolupráci medzi vybranými…