Workshop Nitra 26.11.2021

Od admin_rudo

Pravidelné stretnutie členov klastrovej organizácie IPEEK dňa 26.11.2021 Podpredseda Mrg. Ivan Kubek oboznámil zúčastnených s hospodárením zdruzenia. Na základe pripomienok zúčastneným sa definovali ciele a úlohy, ktoré je potrebné splniť do konca roka 2021.

Workshop Maďarsko 2021

Od admin_rudo

V dňoch 5. – 7. 11. 2021 sme organizovali a úspešne zrealizovali workshop Hajduszoboszló 2021. Na workshope sa zúčastnili viaceré klastrové organizácie a ich partneri. Počas troch dní sme absolvovali program v rámci ktorého sme…

Stretnutie v Břevnovskom kláštore

Od admin_rudo

Účastníci Workshopu Rast ľudských a inovačných kapacít IPEEK 2021 boli na stretnutí s predstaviteľmi akademickej obce inštitútu CEMI v Břevnovskom kláštore kde boli načrtnuté a rozvinuté možnosti spolupráce v nasledujúcich rokoch.