Príspevok Eco&Energy Innovation 2022

Wybrane aktualne problemy i tematy w sektorze energetycznym którymi zajmują się południowi sąsiedzi w Polsce

Čo je nové u našich susedov v Poľsku? Pravidelné odbery a prehľad aktivít poľských partnerov a organizácií nasvedčuje tomu, že naši poľskí susedia nezaháľajú a pracujú na zlepšeniach a inováciách intenzívne a so značným zápalom. Riešenia, ktoré ponúkajú, sú zelené, ekologické, šetrné bohaté na nápady a sledujú najnovšie trendy v ekológii, zachovania biotopov ako aj získavania a obnovy nových aj starých energetických zdrojov. Dominujú hlavne nové technológie a ich inovácie a hlavne zmierňovanie dopadov transformácie na obnoviteľné zdroje energie ako i získanie energetickej sebestačnosti.

Príspevok EnergoFutura 2022 Békéscsaba / Maďarsko

Charakteristika klastrovej organizácie

príspevok na konferenciu s maďarskou mutáciou o klastrových organizáciách, sieťovaní a rozvoji klastrovej organizácie IPEEK, jej úlohách pri implementovaní inovácií, popisuje úlohy organizácie pri tvorbe národných stratégií. Príspevok vyšiel v publikácii „Zápisník príspevkov a prezentácií k medzinárodnému workshopu Energofutura 2022“

Príspevok Eco&Energy Innovation 2022

Charakteristika klastrovej organizácie

Článok Masarykova konference 2022

Tvorba expertnej bázy pre spoluprácu podnikov a organizácií banskobystrického regiónu 1047 v rámci klastrovej štruktúry IPEEK

Článok CER - Comparative European Research 2022

Regional cluster research for business networking - selected problems and methodology

Článok Grand Journal 11/02

Expertná datábaza pre sieťovanie podnikov regiónu Banská Bystrica v rámci klastrového výskumu a štruktúry IPEEK

Podporný odborný článok k začatému aplikovanému výskumu v rámci jednej z hlavných aktivít projektu.