20. 12. 2022 Stretnutie klastrov s UKS v Nitre

Od admin_rudo

Na predvianočnom stretnutí v Nitre v sídle Únie klastrov Slovenska sme prezenčne aj online prediskutovali spoločné nápady a postrehy pri plnení hlavných aktivít projektov realizovaných klastrovými organizáciami a prebiehajúcimi národnými hodnoteniami novovzniknutých klastrov. Zároveň sme…

7. 12. 2022 Medzinárodné stretnutie klastrov Vysočina

Od admin_rudo

Dňa 07.12.2022 sa zástupca klastra IPEEK zúčastnil na klastrového stretnutia v Kraji Vysočina, kde sme predostreli viaceré možnosti a návrhy na spoluprácu klastrových organizácií z Čiech a Slovenska. Zároveň sa organizácie dohodli na vypracovaní Memoranda…

22. – 23. 11. 2022 Záverečný hodnotiaci vzdelávací workshop NEK

Od admin_rudo

oboznámil zúčastnených s výsledkami vlastnej inovatívnej činnosti na interných projektoch a odprezentoval ich výstupy. Témy stretnutia reflektujú na najnovšie trendy výskumu a aplikovaných štúdií v oblasti plánovania priemyselných energetických a environmentálnych projektov, produktového ekodizajnu energetických…

15. – 16. 11. 2022 Národná kancelária Horizontu

Od admin_rudo

podujatie pod názvom Národný infodeň k návrhom pracovných programov. Cieľom podujatia bolo predstaviť návrhy nových pracovných programov Horizontu Európa na roky 2023 – 2024 spolu s témami výziev, misiami či partnerstvami odbornej verejnosti, vedeckým a…