3. 11. 2022 Klastrové doobedie na SIEA

Od admin_rudo

Dňa 3.11.2022 na stretnutí v Bratislave sa klastrové organizácie oboznámili s ďalšími úspešnými organizáciami, ktoré prešli národným hodnotením a certifikáciou, ktorú im udelila SIEA ako certifikačný orgán hodnotenia stupňa kvality organizácie.

18. 10. 2022 EnergoFutura 2022 Békescsaba/Maďarsko

Od admin_rudo

príspevok na konferenciu s maďarskou mutáciou o klastrových organizáciách, sieťovaní a rozvoji klastrovej organizácie IPEEK, jej úlohách pri implementovaní inovácií, popisuje úlohy organizácie pri tvorbe národných stratégií. Príspevok vyšiel v publikácii „Zápisník príspevkov a prezentácií…

20. – 21. september 2022 Vzdelávací Workshop Bratislava

Od admin_rudo

Centrum vzdelávania, poradenstva a inovácií, Bratislava, Záhradnícka 72 Jeden zo záverečných workshopov partnerskej organizácie NEK nám vysvetlil záverečné expertízne činnosti s zreteľom na ciele projektu, boli nám poskytnuté informácie o záverečných činnostiach pre realizovaní aktivít,…