Podpredseda klastrovej organizácie Mgr. Ivan Kubek prijal pozvanie na stretnutie a dňa 12. augusta 2022 v Gdaňsku absolvoval pracovné stretnutie so zástupcom poľskej firmy PAPREC p.Marcinom Zeszutkom, ktorá je členom investičnej skupiny Paprec Energies. Firma sa zaoberá projektovaním inteligentných spaľovacích zariadení a teplovodov, ich výstavou a prevádzkovaním po celej Európe ako aj výrobou energií z obnoviteľných zdrojov. Zástupcovia organizácií vyjadrili spoločné prianie na prehĺbení spolupráce a rozanalyzovali možnosti uplatnenia inteligentných riešení v nasledujúcom období. Zároveň náš vyslaný zástupca tlmočil pozvanie klastrovej organizácie na návštevu našej krajiny.