Zástupca nášho klastra podpredseda Mgr.Ivan Kubek sa zúčastnil na stretnutí na pôde SIEA. Stretnutie pod témou Podpora priemyselných klastrových organizácii a na ňu naviazaná výzva na čerpanie sa uskutočnilo dňa 4.8.2022.