Dňa 8.7.2022 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo ďalšie z pracovných stretnutí klastrov a členov klastrových organizácií, na ktorom boli vyhodnotené činnosti v rámci plnenia úloh v projektre DanuP-2-Gas, rovnako boli odprezentované činnosti klastrových organizácií pri príprave a realizácii konferencie Eco&Energy Innovation, ktorú IPEEK spoluorganizoval s členskými a spriaznenými organizáciami. Na stretnutí boli rozdelené úlohy a činnosti pri príprave ďalšej významnej konferencie Energofutura.