Klastrová organizácia IPEEK spoluorganizovala 17. júna 2022 v Pezinku medzinárodnú konferenciu Eco&Energy Innovation, na ktorej odprezentovali svoje príspevky členovia klastrových organizácií, spolupracujúce firmy a priaznivci klastrovania, nosnými témami boli energetika, inovácie, ekológia. V rámci bloku vystúpení vystúpili viacerí nestori a vedecké kapacity s nápadmi a príkladmi dobrej praxe, prezentované boli nové technické riešenia firiem a združení, zosieťovali sa firmy a organizácie. Klaster IPEEK sa spolupodieľal na vypracovaní zborníka ku konferencii, jeho členovia a klastrový manažment sa aktívne zapojli do prípravy a následnej realizácie konferencie, ako i technického a personálneho zabezpečenia akcie.