Témy konferencie
1. Vývoj legislatívy odpadového hospodárstva
2. Súčasný stav, trendy a zodpovednosti výrobcov v nakladaní s odpadmi v rôznych priemyselných odvetviach
3. Recyklácia vyhradených druhov odpadov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu
https://www.kongres-studio.sk/inpage/recyklacia-odpadov-2022/