Prijali sme pozvánku a zúčastnili sa na online rokovaní „Cluster Stakeholder Group“ na štvrtok 19.5.2022 v čase od 10:00 do 13:00 na Trnavskej ceste 100 na 6 p. s nasledovným programom:

– Predstavenie „Národného hodnotenia výkonnosti klastrov“ (kritériá, rozdiel od ESCA hodnotenia, FAQ) – SIEA
– Predstavenie Schémy DM na podporu priemyselných klastrových organizácií – MH SR
– Ťažisko pripravovanej Výzvy nadväzujúcej na schválenú schému – MH SR
– Strategické poradenstvo pre klastre poskytované SIEA
– Informácia ku konferencii – Eco&Energy Innovation 2022 – NEK