V rámci pravidelných stretnutí iniciovali členovia klastra a spolupracujúce organizácie otvorenie a  prediskutovanie nasledovných tém, ktorými by sa mala klastrová organizácia zaoberať.
1. Plánované výzvy a možnosti investícií v energetike
2. Príprava tém a námetov pre plánované aktivity ( konferencia Eco & Energy Innovation 2022, plnenie projektu )
3. Príspevky a témy členov