1. IPEEK – stakeholder v rámci projektu DanuP 2 Gas
2. Projekty RCOH
3. Zelené úvery, možnosti podpory a spolupráce