Zákon o ochrane ovzdušia – plánované zmeny v legislatíve, predstavenie činnosti partnerov a členov boli nosné témy programu dvojdňového stretnutia.