Vedenie klastra prijalo pozvanie od svojho člena NIZE Acupower Solutions a navštívilo za účelom informovania sa o nových technológiách ukladania elektrickej energie v smart systémoch a zariadeniach. Manažmentu boli predstavené viaceré zaujímavé novinky, vylepšenia a inovácie záložných elektrických systémov. Na návrh zadania výskumnej úlohy pri novom inteligentnom systéme repasovania starších solárnych a fotovoltických panelov na kombinované riešenie reagovalo vedenie NIZE veľmi pozitívne a boli rozdané úlohy pre budúci projektový tím, ktorý bude daný výskum realizovať. Schôdzka potvrdila záujem člena NIZE podieľať sa na podpore a organizovaní medzinárodnej konferencie ENERGOFUTURA 2023.