V spomenutých dňoch sa zišli zástupcovia klastrov z Čiech a Slovenska na pracovnom večernom stretnutí s cieľom identifikácie spoločných postupov českých a slovenských klastrov pre ďalšie obdobie, za českú asociáciu NCA prišli p. Ivo Říha a p. Jiří Heřínek, zo slovenských organizácii prišli p. Ivan Kubek, p. Robert Kati, p. Tomáš Novotný a p. Ján Plesník. Zúčastnení potvrdili ochotu a snahu podieľať sa na rozvoji cezhraničnej spolupráce, slovenské organizácie podpísaním Memoranda o spolupráci zjednotili svoj postup a určili kompetencie v rámci Memoranda o spolupráci ako aj charakter vykonávaných činností pre ďalší rozvoj aktivít. V rámci dvojdňového stretnutia sa rozhovory preniesli do auly Technickej Univerzity vo Zvolene, kde dostali zástupcovia klastrových organizácií priestor na vystúpenie a oboznámenie verejnosti, ako i zástupcov VÚC Banská Bystrica s programoch činnosti a výsledkami doterajšej činnosti. Odzneli príspevky v rámci energetiky, potravinovej sebestačnosti a realizácie námetov v rámci projektov Plánov obnovy.