Oboznámenie sa s plnením výskumnej úlohy v ramci projektu: „Rast ľudských a inovačných kapacít IPEEK 2021″. S blížiacim sa koncom projektu „Rast ľudských a inovačných kapacít IPEEK 2021“ boli odprezentované výsledky výskumnej úlohy Aplikovaný výskum v oblasti networkingu spolupráce podnikov a organizácií regiónu, na ktorej sa podieľal celý projektový tím v rámci plnenia jednej z hlavných činností projektu. Závery zo stretnutia v Zvolene boli potvrdené v Memorande o spolupráci energetických klastrov a organizácií, priestor dostali hlavne nové klastre (TEEK), ich líder potvrdil ochotu a snahu podieľať sa na ďalších výstupoch zoskupenia zaštítených pod Memorandom. Členovia klastrov rovnako sľúbili pomoc pri tvorbe programu rozvoja týchto nových organizácií, spoluprácu pri vypracovaní projektov pod nové výzvy z rôznych zdrojov v budúcnosti. Stretnutie určilo lídra pri odprezentovaní činností a úspechov na nadchádzajúcej 1.klastrovej medzinárodnej konferencie v Košiciach v nasledujúcich dňoch.
Inovačne poukážky – nová výzva, urgentná a rýchla pomoc pri realizácii inovačných nápadov sa v minulosti ukázala ako prospešný a presne smerovaný nástroj pre implementáciu inovácii, zhodnotili účastníci stretnutia. Účastníci stretnutia si rozdelili úlohy pri hľadaní možností získania tejto adresnej možnosti pre potreby svojich členov.