20. – 21. 10. 2022 Medzinárodný vzdelávací pracovný workshop EnergoFutura 2022 Békescsaba/Maďarsko

Od admin_rudo

prezentácia klastrov a ich činností v rámci slovenskej komunity, stretnutia s lokálnymi autoritami, networking, tvorba spoločnej stratégie s klastrami MR,Veľtrh Békescaba 2022, príklady dobrej praxe budovania potravinovej sebestačnosti v MR. NEK už viac ako desať rokov je autorom a organizátorom ENERGOFUTURA a organizuje špičkovú stredoeurópsku konferenciu v odbornej záštite Ministerstva hospodárstva SR ako projekt stretnutia…

18. 10. 2022 EnergoFutura 2022 Békescsaba/Maďarsko

Od admin_rudo

príspevok na konferenciu s maďarskou mutáciou o klastrových organizáciách, sieťovaní a rozvoji klastrovej organizácie IPEEK, jej úlohách pri implementovaní inovácií, popisuje úlohy organizácie pri tvorbe národných stratégií. Príspevok vyšiel v publikácii „Zápisník príspevkov a prezentácií k medzinárodnému workshopu Energofutura 2022“