15. – 16. 6. 2022 ECO & ENERGY INNOVATION 2022

Od admin_rudo

Klastrová organizácia IPEEK spoluorganizovala 17. júna 2022 v Pezinku medzinárodnú konferenciu Eco&Energy Innovation, na ktorej odprezentovali svoje príspevky členovia klastrových organizácií, spolupracujúce firmy a priaznivci klastrovania, nosnými témami boli energetika, inovácie, ekológia. V rámci bloku vystúpení vystúpili viacerí nestori a vedecké kapacity s nápadmi a príkladmi dobrej praxe, prezentované boli nové technické riešenia firiem a…