21. 4. 2022 Pracovno-vzdelávacie stretnutie Banská Bystrica 2022

Od admin_rudo

Na ďalšom pracovnom stretnutí klastrových organizácií a ich členov, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou Ing.Tomáša Novotného, Ph.D, DBA, MBA, boli v rámci dvojdňového stretnutia určené úlohy a činnosti na prípravu medzinárodnej konferencie Eco&Energy Innovation, ktorá bola kľúčovou témou pracovného workshopu. V rámci bloku prednášok a vystúpení odzneli predstavenia činnosti členov a spriaznených klastrových organizácií. Prítomní odprezentovali…