28. 1. 2022 Vzdelávací seminár KRR v Cíferi

Od admin_rudo

Klaster regionálneho rozvoja (KRR) v spolupráci s NARA-SK pozval partnerov a svojich členov na vzdelávací seminár s hlavnými témami: Alternatívne spôsoby financovania projektov, regionálne centrá obehového hospodárstva, digitalizácia ako nástroj udržateľného regionálneho rozvoja.

27. 1. 2022 Webinár k finančnému riadeniu projektov klastrových organizácií

Od admin_rudo

MH SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP Integrovaná infraštruktúra v spolupráci s Úniou klastrov Slovenska zorganizoval 27.1.2022 o 9:00 webinár k zaslaným otázkam klastrových organizácií súvisiacich s finančným riadením projektov, realizovaných v rámci výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu sieťovania podnikov OPII-MH/DP/2020/9.5-28 a OPII-MH/DP/2020/10.3-29