10. – 11. 2. 2022 On-line stretnutie NEK Košice

Od admin_rudo

Na stretnutí sme boli oboznámení so systémovými procesmi pri zabezpečení úloh pre expertné činnosti pre potreby organizácií, boli zadefinované úlohy klastrových organizácií do budúcnosti v spolupráci sa národnými agentúrami, zároveň boli navrhnuté nové možnosti klastrovania a sieťovania vo viacerých úrovniach, a to lineárne v organizáciách s paralelným programovým zameraním, a jednak naprieč sektormi so zapojením…