5. 11. 2020 Multiklastrová pracovná porada Zvolen

Od admin_rudo

Manažment IPEEK sa zúčastnil multikrastovej pracovnej porady za účasti klastrov NEK, IPEEK a REPRIK v partnerskej organizácii NARASK ktorého témami boli: stretnutie stakeholderov v rámci programu DanuP-2-Gas vymieňanie know-how pri vypracovávaní žiadosti o NFP