Manažment IPEEK sa zúčastnil multikrastovej pracovnej porady za účasti klastrov NEK, IPEEK a REPRIK v partnerskej organizácii NARASK ktorého témami boli:

  • stretnutie stakeholderov v rámci programu DanuP-2-Gas
  • vymieňanie know-how pri vypracovávaní žiadosti o NFP