15. 10. 2021 Stretnutie v Břevnovskom kláštore

Od admin_rudo

Účastníci Workshopu Rast ľudských a inovačných kapacít IPEEK 2021 boli na stretnutí s predstaviteľmi akademickej obce inštitútu CEMI v Břevnovskom kláštore kde boli načrtnuté a rozvinuté možnosti spolupráce v nasledujúcich rokoch.

11. 10. 2021 Pripravujeme workshop Rast ľudských a inovačných kapacít IPEEK 2021

Od admin_rudo

Touto cestou účatníkov a partnerov oboznámime s plánom činnosti IPEEK na roky 2021 – 2022.   Tento workshop bude spolufinancovaný z projektu „Rast ľudských a inovačných kapacít IPEEK 2021“ pod kódom 313012AWA2 z prostriedkov poskytnutých Ministerstvom dopravy a výstavby SR v zastúpení Ministerstvom hospodárstva SR v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 podporeného…