Úspešne sme zorganizovali worshop Rast ľudských a inovačných kapacít IPEEK 2021 kde sme naplnili stanovený program stretnutia na 100%. Ďakujeme zúčastneným za podnetný dialóg.