Účastníci Workshopu Rast ľudských a inovačných kapacít IPEEK 2021 boli na stretnutí s predstaviteľmi akademickej obce inštitútu CEMI v Břevnovskom kláštore kde boli načrtnuté a rozvinuté možnosti spolupráce v nasledujúcich rokoch.