Zúčastnili sme sa pracovného stretnutia vo FEŠRR SPU za účasti viacerých partnerských organizácií kde sme prerokovali možnosti a perspektívy odpadového hospodárstva vo vzťahu ku cirkulárnej ekonomike.