Touto cestou účatníkov a partnerov oboznámime s plánom činnosti IPEEK na roky 2021 – 2022.

 

Tento workshop bude spolufinancovaný z projektu „Rast ľudských a inovačných kapacít IPEEK 2021“ pod kódom 313012AWA2 z prostriedkov poskytnutých Ministerstvom dopravy a výstavby SR v zastúpení Ministerstvom hospodárstva SR v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 podporeného Európskym fondom regionálneho rozvoja.