12. 8. 2022 Pracovné stretnutie Gdaňsk

Od admin_rudo

Podpredseda klastrovej organizácie Mgr. Ivan Kubek prijal pozvanie na stretnutie a dňa 12. augusta 2022 v Gdaňsku absolvoval pracovné stretnutie so zástupcom poľskej firmy PAPREC p.Marcinom Zeszutkom, ktorá je členom investičnej skupiny Paprec Energies. Firma sa zaoberá projektovaním inteligentných spaľovacích zariadení a teplovodov, ich výstavou a prevádzkovaním po celej Európe ako aj výrobou energií z obnoviteľných…

4. 8. 2022 Pracovné stretnutie SIEA

Od admin_rudo

Zástupca nášho klastra podpredseda Mgr.Ivan Kubek sa zúčastnil na stretnutí na pôde SIEA. Stretnutie pod témou Podpora priemyselných klastrových organizácii a na ňu naviazaná výzva na čerpanie sa uskutočnilo dňa 4.8.2022.