19. 5. 2022 Rokovanie a školenie „Klastrové doobedie v SIEA“

Od admin_rudo

Prijali sme pozvánku a zúčastnili sa na online rokovaní „Cluster Stakeholder Group“ na štvrtok 19.5.2022 v čase od 10:00 do 13:00 na Trnavskej ceste 100 na 6 p. s nasledovným programom: – Predstavenie „Národného hodnotenia výkonnosti klastrov“ (kritériá, rozdiel od ESCA hodnotenia, FAQ) – SIEA – Predstavenie Schémy DM na podporu priemyselných klastrových organizácií –…

6. 5. 2022 Banskobystrický kraj – Príprava konferencie ECO & ENERGY INOVATION 2022

Od admin_rudo

V rámci pravidelných stretnutí iniciovali členovia klastra a spolupracujúce organizácie otvorenie a  prediskutovanie nasledovných tém, ktorými by sa mala klastrová organizácia zaoberať. 1. Plánované výzvy a možnosti investícií v energetike 2. Príprava tém a námetov pre plánované aktivity ( konferencia Eco & Energy Innovation 2022, plnenie projektu ) 3. Príspevky a témy členov