25. 1. 2023 Memorandum o spolupráci

Od admin_rudo

Dňa 25.1.2023 IPEEK podpísal Memorandum o spolupráci pod názvom  USTANOVENIE NÁRODNEJ PLATFORMY ENERGETICKÝCH A ENVIRONMENTÁLNYCH KLASTROV A ZDRUŽENÍ SLOVENSKA NPEECA   MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI KLASTROV

10. – 11. 1. 2023 Stretnutie klastrov

Od admin_rudo

10 – 11.1.2023 sa stretli zástupcovia klastrov na pravidelnom stretnutí v Banskobystrickom kraji s cieľom prípravy konferencie v Zvolene a vyhodnotenia plánu činnosti za rok 2022. Témou bolo aj doplnenie Memoranda o spolupráci medzi vybranými klastrovými organizáciami a tvorba spoločných prienikov do spolupráce s klastrami z ČR združenými Národnej klastrovej asociácii. V príspevkov rezonovali témy…