10 – 11.1.2023 sa stretli zástupcovia klastrov na pravidelnom stretnutí v Banskobystrickom kraji s cieľom prípravy konferencie v Zvolene a vyhodnotenia plánu činnosti za rok 2022. Témou bolo aj doplnenie Memoranda o spolupráci medzi vybranými klastrovými organizáciami a tvorba spoločných prienikov do spolupráce s klastrami z ČR združenými Národnej klastrovej asociácii. V príspevkov rezonovali témy energia, trvalá udržateľnosť projektov, možnosti pripomienkovania plnenia Plánu obnovy a ďalší rozvoj klastrových združení. V rámci pripravovaných akcií bol stanovený spoločný postup pri tvorbe stratégie komunikácie s VUC Banská Bystrica a aj plánovanej účasti na spoločnej konferencii v Zvolene a Košiciach.