Dňa 30.12.2022 sa stal v Zvolene klaster IPEEK členom a stakeholderom v Koncepcii vzdelávania a osvety v programoch P2G HUB a GREENPASS®, projekt EuroP-2-Gas podporený Európskou iniciatívou v oblasti klímy(EUKI). Klastrová organizácia sa od začiatku projektu významne podieľala na tvorbe a nastavení nástroja inovatívneho modelu zapojenia zdrojov obnoviteľnej energie so zariadeniami na výrobu energie do komplexného systému v oblasti podunajskej nížiny. V rámci Optimalizačného nástroja pre P2G HUBu je možné nezávisle na sebe pripájať zariadenia bez ohrozenia a negatívnych dopadov na krajinu, environment a populáciu v regióne.