Na predvianočnom stretnutí v Nitre v sídle Únie klastrov Slovenska sme prezenčne aj online prediskutovali spoločné nápady a postrehy pri plnení hlavných aktivít projektov realizovaných klastrovými organizáciami a prebiehajúcimi národnými hodnoteniami novovzniknutých klastrov. Zároveň sme prebrali so zástupcami SIEA náplň a plán Klastrovej konferencie zameranej na podporu spolupráce a rozvoj spoločných aktivít s ukrajinskými klastrovými organizáciami, ktorá sa bude konať na jar 2023 v Košiciach.