Dňa 07.12.2022 sa zástupca klastra IPEEK zúčastnil na klastrového stretnutia v Kraji Vysočina, kde sme predostreli viaceré možnosti a návrhy na spoluprácu klastrových organizácií z Čiech a Slovenska. Zároveň sa organizácie dohodli na vypracovaní Memoranda o spolupráci a prehlbovaní vzájomnej spolupráce.