Online meeting klastrových organizácií, príprava na výjazdové stretnutie klastrov s partnermi z Českej Republiky