oboznámil zúčastnených s výsledkami vlastnej inovatívnej činnosti na interných projektoch a odprezentoval ich výstupy. Témy stretnutia reflektujú na najnovšie trendy výskumu a aplikovaných štúdií v oblasti plánovania priemyselných energetických a environmentálnych projektov, produktového ekodizajnu energetických riešení a inovácií. Na stretnutí boli odprezentované vlastné firemné inovačné projekty, organizácie sa vyjadrili aj k ďalším spoločným plánovaným aktivitám priateľov a nadšencov klastrovania.