Klaster regionálneho rozvoja (KRR) v spolupráci s NARA-SK pozval partnerov a svojich členov na vzdelávací seminár s hlavnými témami: Alternatívne spôsoby financovania projektov, regionálne centrá obehového hospodárstva, digitalizácia ako nástroj udržateľného regionálneho rozvoja.