príspevok na konferenciu s maďarskou mutáciou o klastrových organizáciách, sieťovaní a rozvoji klastrovej organizácie IPEEK, jej úlohách pri implementovaní inovácií, popisuje úlohy organizácie pri tvorbe národných stratégií. Príspevok vyšiel v publikácii „Zápisník príspevkov a prezentácií k medzinárodnému workshopu Energofutura 2022“