Centrum vzdelávania, poradenstva a inovácií, Bratislava, Záhradnícka 72

Jeden zo záverečných workshopov partnerskej organizácie NEK nám vysvetlil záverečné expertízne činnosti s zreteľom na ciele projektu, boli nám poskytnuté informácie o záverečných činnostiach pre realizovaní aktivít, spôsoby vyhodnotenia a práce s údajmi ako i pretavenie poznatkov do aplikácie pri riešení problémov aplikovaného výskumu v projektových činnostiach.