Dnešným dňom bol schválený navrh na členstvo IPEEK v Únii klastrov Slovenska predsedníctvom ÚKS.