Pravidelné stretnutie členov klastrovej organizácie IPEEK dňa 26.11.2021 Podpredseda Mrg. Ivan Kubek oboznámil zúčastnených s hospodárením zdruzenia. Na základe pripomienok zúčastneným sa definovali ciele a úlohy, ktoré je potrebné splniť do konca roka 2021.