V dňoch 5. – 7. 11. 2021 sme organizovali a úspešne zrealizovali workshop Hajduszoboszló 2021. Na workshope sa zúčastnili viaceré klastrové organizácie a ich partneri. Počas troch dní sme absolvovali program v rámci ktorého sme úspešne nadviazali kontakty s miestnou samosprávou a podnikateľskou obcou. Počas stretnutí odozneli viaceré zaujímavé témy a načrtli sa formy budúcej spolupráce medzi zúčastnenými klastrovými organizáciami a ich partnermi.