4. 2. 2020 Workshop: Koncipovanie inovačných nástrojov energetických a environmentálnych klastrových habitatov

Od admin_rudo

Členovia IPEEK sa zúčastnili dvojdňového workshopu organizovaného Národným energetickým Klastrom zameraného na inovatívne postupy v získavaní energií z obnoviteľných zdrojov a cirkulárnej ekonomiky. Workshop taktiež zahŕňal praktické cvičenia na rozvoj manažérskych zručností zúčastnených.   Odkaz na správu o projekte nájdete na nasledujúcom odklaze.