Videokonferencia organizovaná partnermi:

  • Ministerstvo Hospodárstva SR,
  • SIEA,
  • Slovenská komora stavebných inžinierov,
  • NARA SK,
  • Ista s.r.o. Bratislava