Členovia IPEEK sa zúčastnili dvojdňového workshopu organizovaného Národným energetickým Klastrom zameraného na inovatívne postupy v získavaní energií z obnoviteľných zdrojov a cirkulárnej ekonomiky. Workshop taktiež zahŕňal praktické cvičenia na rozvoj manažérskych zručností zúčastnených.


Odkaz na správu o projekte nájdete na nasledujúcom odklaze.